Péče o zákazníky

Základní cíl Advanced Accessory Systems je plně uspokojit stávající a budoucí zákazníky.

Vývoj

  • Zaměřuje se na poskytování komplexního servisu pro naše zákazníky od počátku projektu až po jeho ukončení včetně sériové výroby.
  • Nabízí inovativní technická řešení v souladu s požadovanou kvalitou, funkčností a stylem.
  • Poskytuje konkurenceschopnost a přidanou hodnotu pro naše zákazníky.
  • Střešní nosiče splňují náročné požadavky zákazníků včetně testů: korozní testy, nárazové testy, testy na zatékání vody a jiné.
  • Pro podporu zahraničních zákazníků jsme připraveni poskytnout rezidenčního pracovníka v místě vyráběného projektu.
  • Při vývoji konstrukce a designu nových produktů využíváme nejnovějších programů CATIA V4 a V5 a pro analýzu pnutí v profilech a odlitcích analytické metody jako např. FEA.

Kvalita

Vztah mezi námi a zákazníky se zakládá na vzájemné důvěře: Quality Excelence.

hagusHlavním cílem Advanced Accessory Systems je neustálé zvyšování kvality vyráběných produktů za účelem maximální spokojenosti zákazníka při zvyšování kredibility. Veškeré procesy ve firmě probíhají v souladu s požadavky norem ISO/TS 16949:2009 (držitelem od roku 2007) a norem životního prostředí DIN EN 14001:2004 (držitelem od roku 2008). Dalším předpokladem zvyšování kvality je výběr a rozvoj dodavatelů Advanced Accessory Systems, který se řídí interní směrnicí “Ujednání o zajištění jakosti s dodavateli“. Našim cílem je 0 ppm, incidentů. Advanced Accessory Systems disponuje laboratoří s 3D měřicím zařízením (DEA) pro zajištění zpětné vazby mezi vyráběnými produkty a jejich kvalitou.

Efektivita

Klademe důraz na zvyšování efektivity a snižování nákladů

Součástí strategie Advanced Accessory Systems je vytvářet a implementovat výrobní a technologické požadavky přesně na míru každého zákazníka za účelem zvyšování kvality produktů a procesů, snižování nákladů a dodacích lhůt. Proto se management firmy rozhodl na začátku roku 2009 pro zavádění LEAN production (TPS): časové náměry, standardizace prací, 5S, KANBAN, KAIZEN. S využitím těchto nástrojů bylo docíleno zvýšení produktivity o 22%, snížení skladových zásob o 48%, dosažení počtu 6-ti zlepšovacích návrhů na jednoho pracovníka za rok a snížení interní zmetkovitosti  na 0,5% (500 ppm).